Το ελαιόλαδο είναι ένα φυσικό λειτουργικό τρόφιμο

Ο όρος λειτουργικό χαρακτηρίζει ένα τρόφιμο το οποίο περιέχει ευεργετήματα για την υγεία πέρα των βασικών διατροφικών αναγκών.